13 - تست زمین شناسی ( 3 )

19 خرداد

13 - یکی از خصوصیات سنگ واره ی راهنما کدام است ؟


1 ) انتشار جغرافیایی محدود


2 ) تشخیص آسان 


3 ) دوره ی زندگی بلند


4 ) کمیاب


تشخیص آسان >> سنگ واره ی راهنما >> به خاطر بسپارید .

 

فسیل راهنما نوعی فسیل است که دانش مندان از آن برای بررسی حوادث گذشته استفاده می کنند .


فسیل راهنما

12 - تست زمین شناسی ( 2 )

19 خرداد

12 - گدازه عبارت است از ماگمایی که : ( دانشگاهی و کنکوری )


1 ) به سطح زمین راه یافته است . 


2 ) به صورت دایک وسیل و لاکولیت سرد شده باشد .


3 ) درون پوسته نفوذ کرده است .


4 ) مواد فرّار و بخار آب زیاد داشته باشد .


یادمون باشه که گدازه ماگمایی است که به سطح زمین راه یافته است و از تست های ساده به سادگی نگذریم .12 - تست زمین شناسی ( 2 )

 

فوران کمانی گدازه آتش فشانی در هاوایی ( ویکی پدیا )