تبلیغات
کانال تلگرام مهندس پارسا علیاری - دانلود فیلم های آموزشی رایگان اکسل به صورت پروژه ای با کیفیت بالا + آموزش های گاربردی علوم رایانه | https://t.me/MicrosoftOfficeExcel
61 - تعریف نهان بلور
( تعریف ) ( نهان بلور )


( تقریبا" همه ی کانی ها به صورت ( متبلور ) دیده می شوند )


( حالا کانی های رُسی ای را که در تشکیل ( خاک ) شرکت دارند را در نظر بگیرید )


( بلور های تشکیل دهنده ی این کانی به حدی ( ریز ) می باشند که فقط با پرتو های ایکس ( X ) قابل تشخیص اند )


( که در این صورت به آن ها ( نهان بلور ) گفته می شود )
21 - تعریف معدن
( تعریف ) ( معدن ، کان ( mine ) )

( حفر چاله یا حفره ای در زمین که برای استخراج مواد معدنی و کانی ها آن را مورد استفاده قرار می دهند )

( که چاله یا حفره ی مورد نظر بعد از حفر ، معدن نام می گیرد )

یا

( بعد از حفر به آن چاله یا حفره ی مورد نظر معدن گویند )
3 - کانی آپاتیت
3 - کانی آپاتیت بر روی ارتوز ، خط می اندازد یا فلوئوریت ؟ ( شهریور 1396 - زمین شناسی سوم - برگرفته از کتاب زمین شناسی سوم صفحه ی 53 - جدول مقیاس سختی کانی ها )

جواب : کانی فلوئوریت .

توضیح : درجه ی سختی کانی فلوئوریت برابر 4 / درجه ی سختی کانی آپاتیت برابر 5 / درجه ی سختی کانی ارتوز برابر 6 می باشد . ( پس بزرگ تر بر کوچک تر غلبه دارد به این ترتیب که کانی ارتوز بر روی کانی آپاتیت و کانی آپاتیت بر روی کانی فلوئوریت می تواند خط بیندازد )

کانی فلوئوریت < کانی آپاتیت < کانی ارتوز

کانی با درجه ی سختی 4 < کانی با درجه ی سختی 5 < کانی با درجه ی سختی 6

( کانی آپاتیت در نظر مهندسان معدن و کانی شناسی به کانی فریبنده معروف می باشد )