تبلیغات
کانال تلگرام مهندس پارسا علیاری - دانلود فیلم های آموزشی رایگان اکسل به صورت پروژه ای با کیفیت بالا + آموزش های گاربردی علوم رایانه | https://t.me/MicrosoftOfficeExcel
87 - تعریف معدن
( تعریف ) ( معدن ، کان ( mine ) )

( حفر چاله یا حفره ای در زمین محاسبه و تعیین مقیاس شده از قبل که برای استخراج مواد معدنی و کانی ها آن را مورد استفاده قرار می دهند )

( که چاله یا حفره ی مورد نظر بعد از حفر ، معدن نام می گیرد )

یا

( بعد از حفر به آن چاله یا حفره ی مورد نظر معدن گویند ) ( از مراحل اولیه )

استخراج از معدن ( از مراحل ثانویه )
65 - رسوب شناسی ( تست )
( صورت ) ( به محض خاتمه یافتن رسوب گذاری سریع اولیه در جریان های گل آلود .... . )

( یک ) ( میزان ذرات همراه در جریان گل آلود به مراتب کم تر از قبل شده و جریان گل آلود به صورت یک سیال معمولی عمل خواهد کرد )

( دو ) ( ( میزان ذرات رسوبی همراه در جریان به مراتب کم تر از قبل شده و جریان به صورت یک سیال معمولی به راه خود ادامه می دهد )

( سه ) ( میزان ذرات رسوبی در جریان به مراتب کم تر از قبل شده و جریان به صورت یک سیال به راه خود ادامه می دهد )

( چهار ) ( میزان ذرات رسوبی همراه در جریان گل آلود به مراتب کم تر از قبل شده و جریان گل آلود به صورت یک سیال معمولی به راه خود ادامه می دهد ) redface
13 - فسیل زنده
14 - این درخت به (( فسیل زنده )) معروف می باشد ؟

الف ) کاج

ب ) بلوط

ج ) سکویا

د ) ژنکگو mrgreen

** ژنکگو نوع درخت می باشد که از باز دانه ها ( مخروط داران ) نشأت گرفته ( از وابستگان باز دانه ها به حساب می آید ) .

امروزه انواع مختلف درخت ژنکگو در معابد ژاپن و چین پرورش می یابد . چرا ؟

چون که : انواع درخت ژنکگو در برابر عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی رو به معرض نابودی می باشد و به همین علت به فسیل (( فسیل زنده )) معروف می باشد .

این فسیل زنده یک گونه ی گیاهی بوده و هنوز هم وجود دارد پس با فسیل های زنده ی دیگر اشتباه نگیرید .
1 - هدف های وب سایت آموزشی
1 - هدف های وب سایت آموزشی :

یک - آموزش زمین شناسی پایه

دو - آموزش زمین شناسی عمومی

3 - و ...