تبلیغات
کانال تلگرام مهندس پارسا علیاری - دانلود فیلم های آموزشی رایگان اکسل به صورت پروژه ای با کیفیت بالا + آموزش های گاربردی علوم رایانه | https://t.me/MicrosoftOfficeExcel
90 - تفاوت اساسی نظریه ی یوهان کپلر و نیکلاس کوپرنیک در کدام مورد است ؟ ( برگرفته از خیلی سبز - تست زمین شناسی یازدهم - ریحانه شعبان زاده - حمید رضا میر عالیلو - فصل اول )

1 ) جهت حرکت وضعی سیارات

2 ) شکل هندسی مدار سیارات mrgreen

3 ) جهت حرکت انتقالی سیارات

4 ) مدت زمان گردش انتقالی سیارات

توضیح : نیکلاس کوپرنیک مدار حرکت سیارات به دور خورشید را در نظر گرفت ، اما یوهان کپلر مدار حرکت سیارات به دور خورشید را بیضی شکل مطرح کرد ، بنا بر این اختلاف نظر آن ها مربوط به شکل هندسی مدار گردش سیارات به دور خورشید است .
61 - تعریف نهان بلور
( تعریف ) ( نهان بلور )


( تقریبا" همه ی کانی ها به صورت ( متبلور ) دیده می شوند )


( حالا کانی های رُسی ای را که در تشکیل ( خاک ) شرکت دارند را در نظر بگیرید )


( بلور های تشکیل دهنده ی این کانی به حدی ( ریز ) می باشند که فقط با پرتو های ایکس ( X ) قابل تشخیص اند )


( که در این صورت به آن ها ( نهان بلور ) گفته می شود )
20 - مجموعه عامل های مورد مطالعه در هوا شناسی
eek مجموعه عامل هایی که در هوا شناسی به طور مبحثی حایز اهمیت بوده و به طور عمده مورد مطالعه قرار می گیرند ، عبارتند از : cool

roll-blue ( عامل های 2 تا 6 مربوط به هوا و منطقه می باشد ) exclaim

mr-green ( یک ) ( ایستگاه های هوا شناسی ) ( ساختار ها و تشکیل ها ) mrgreen

mrgreen ( دو ) ( نوع و میزان بارندگی ) mr-green

mr-green ( سه ) ( درجه ی حرارت ) mrgreen

mrgreen ( چهار ) ( نوع و میزان تبخیر و تعریق ) mr-green

mr-green ( پنج ) ( انواع باد ها و جریان های هوایی تاثیر گذار ) mrgreen

mrgreen ( شش ) ( نوع و میزان رطوبت ) mr-green
11 - نکته های مهم کاربردی زمین شناسی
11 - نکته های زیر را به خاطر بسپارید .

1 - در گذشته بیشتر کمپانی های نفتی برای کشف مخازن در جست و جوی تاقدیس ها بودند، اما با پیشرفت زمان به این نتیجه رسیدند که علاوه بر نفت گیر های ساختمانی ، نفت گیرهای چینه شناسی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است .

2 - هیدروژئولوژی دانشی است که در مورد آب های زیر زمینی بحث می کند و به عنوان شعبه ای از زمین شناسی ، منشأ ، ترکیب ، خواص ، کیفیت ، گسترش و حرکت آب را در داخل قشرهای زمین مورد مطالعه قرار می دهد .

3 - در صد مس در کانی آتاکمیت برابر 59/4 می باشد .

4 - کانی آتاکمیت ، از کانی های مهم مس می باشد .

4 - مهم ترین کانسار های مس به پنج گروه تقسیم می شوند .

5 - مهم ترین کانسار های مس عبارتند از : ( برگرفته از پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی اقتصادی - مسعود سوری - دکتر بیژن اعتمادی - بهمن 1390 )

1 ) ماگماتیکی .

2 ) کانسار های مس با میزان سنگ رسوبی .

3 ) کانسار های مس تیپ کویناو یا تیپ میشیگان .

4 ) کانسار های مس - کانسار های مس پورفیری ( همراه با کانسار های رگه ای و اسکارنی ) .

5 ) کانسار های مس تیپ سولفید توده ای ولکانوژنیک .