تبلیغات
کانال تلگرام مهندس پارسا علیاری - دانلود فیلم های آموزشی رایگان اکسل به صورت پروژه ای با کیفیت بالا + آموزش های گاربردی علوم رایانه | https://t.me/MicrosoftOfficeExcel
66 - تعریف شیستوزیته
( تعریف ) ( شیستوزیته )
 
( طرح سوال )
 
( سنگ دگرگون شده چه موقع شکل ورقه ورقه یا حالت فلس مانند پیدا می کند )
 
( در حالتی که اگر کانی های ورقه ای در جهت عمود بر فشار جهت دار قرار بگیرند ، اندازه ی آن ها بزرگ تر شده )
 
( پس شکل و نحوه ی قرار گرفتن آن ها دستخوش تغییراتی می شود )
 
( این حالت شیستوزیته نام دارد )

 ادامه …
63 - تعریف حد دگرگونی
( محدوده ای را که سنگ ها در حال دگرگون شدن می باشند می توان یک مرز کاملا" نسبی در نظر گرفت )

( به این دلیل که نمی توان درجه های ایجاد شده ی گرمایی و فشار وارد بر یک سنگ را در محدوده ی این مرز که از پایان دیاژنز شروع شده و در ابتدای ذوب سنگ خاتمه می یابد را مشخص کنیم )

( که این محدوده ، حد دگرگونی نام دارد )
62 - تعریف دایک
( تعریف ) (دایک )

( از ساخت های ( آذرین ورقه ای ) ( یا صفحه ای شکل) که باعث ( ( قطع شدن ) یا (انقطاع ) ( چینه بندی و ساختار های خطی سنگ های رسوبی ) ( درون گیر ) ) می شود ( دایک ) نام دارد )


( پس در این جا عمل اصلی انجام گرفته به نام دایک )


( یک ) ( انقطاع یا قطع شدن چینه بندی سنگ های رسوبی درون گیر )


( به علاوه ی )


( دو ) ( انقطاع یا قطع شدن ساخت های خطی سنگ های رسوبی درون گیر )


( که از ساخت های آذرین ورقه ای یا صفحه ای شکل ناشی می شود می باشد )


( تعریف و نتیجه گیری زمین شناختی )
61 - تعریف نهان بلور
( تعریف ) ( نهان بلور )


( تقریبا" همه ی کانی ها به صورت ( متبلور ) دیده می شوند )


( حالا کانی های رُسی ای را که در تشکیل ( خاک ) شرکت دارند را در نظر بگیرید )


( بلور های تشکیل دهنده ی این کانی به حدی ( ریز ) می باشند که فقط با پرتو های ایکس ( X ) قابل تشخیص اند )


( که در این صورت به آن ها ( نهان بلور ) گفته می شود )