تبلیغات
کانال تلگرام مهندس پارسا علیاری - دانلود فیلم های آموزشی رایگان اکسل به صورت پروژه ای با کیفیت بالا + آموزش های گاربردی علوم رایانه | https://t.me/MicrosoftOfficeExcel
57 - اصطلاحات ( محیط زیست دریایی )
lol ( چرخه ی بیوژئو شیمیایی ) biggrin


( در اکو سیستم ، مواد از محیط زیست به شبکه های غذایی به طور حتم وارد می شوند )


( پس از سیر در شبکه ها بار دیگر به محیط زیست برگشت داده می شوند ( خود باز گردانی ) بر می گردند )


( که به این چرخه چرخه ی بیوژئو شیمیایی گفته می شود )


idea ( بیوماس ) cool


( به مقدار جرم مواد زنده در اکوسیستم چرخه ی بیو زئو شیمیایی می گویند )


lol ( آشیان ) redface


( به مجموعه ی رفتار ها و فعالیت های یک موجود زنده آشیان گفته می شود )


rolleyes ( حد تحمل ) evil


( دامنه ی شرایط هایی ایجاد شده در محیط که یک موجود زنده می تواند به آن عادت کند تا زنده بماند )