تبلیغات
کانال تلگرام مهندس پارسا علیاری - دانلود فیلم های آموزشی رایگان اکسل به صورت پروژه ای با کیفیت بالا + آموزش های گاربردی علوم رایانه | https://t.me/MicrosoftOfficeExcel
66 - تعریف شیستوزیته
( تعریف ) ( شیستوزیته )
 
( طرح سوال )
 
( سنگ دگرگون شده چه موقع شکل ورقه ورقه یا حالت فلس مانند پیدا می کند )
 
( در حالتی که اگر کانی های ورقه ای در جهت عمود بر فشار جهت دار قرار بگیرند ، اندازه ی آن ها بزرگ تر شده )
 
( پس شکل و نحوه ی قرار گرفتن آن ها دستخوش تغییراتی می شود )
 
( این حالت شیستوزیته نام دارد )

 ادامه …
65 - رسوب شناسی ( تست )
( صورت ) ( به محض خاتمه یافتن رسوب گذاری سریع اولیه در جریان های گل آلود .... . )

( یک ) ( میزان ذرات همراه در جریان گل آلود به مراتب کم تر از قبل شده و جریان گل آلود به صورت یک سیال معمولی عمل خواهد کرد )

( دو ) ( ( میزان ذرات رسوبی همراه در جریان به مراتب کم تر از قبل شده و جریان به صورت یک سیال معمولی به راه خود ادامه می دهد )

( سه ) ( میزان ذرات رسوبی در جریان به مراتب کم تر از قبل شده و جریان به صورت یک سیال به راه خود ادامه می دهد )

( چهار ) ( میزان ذرات رسوبی همراه در جریان گل آلود به مراتب کم تر از قبل شده و جریان گل آلود به صورت یک سیال معمولی به راه خود ادامه می دهد ) redface
64 - خطر های فرسایش ( کشاورزی )
( فرسایش حداقل سه نوع خسارت را به همراه خود دارد )

( یک ) (کاهش حاصل خیزی زمین های زراعی تحت فرسایش )

( دو ) ( تشکیل شیار های عمیق و از بین رفتن یکنواختی خاک های سطحی که کاربرد ماشین های کشاورزی را محدود می کند )

( سه ) ( رسوب خاک در رودخانه ها و مخازن پشت سد ها ، عمر مفید سد ها را کاهش می دهد )

( برگرفته از کتاب آب ، خاک و گیاه ) ( پایه ی دهم دوره ی دوم متوسطه ) ( شاخه ی فنی و حرفه ای )