7 - ما و فرا زمینی ها - پیام فرا زمینی ها .
mrgreen نام مستند ویدیو : پیام فرا زمینی ها . sad

mrgreen از سری مجموعه : ما و فرا زمینی ها . rolleyes

mrgreen باز انتشار : زمین شناخت 2017 . lol

mrgreen فصل 7 - قسمت 6 . biggrin

rolleyes توصیه ی زمین شناختی : دیدن این جور مستند ها برای دانشجویان رشته های مختلف زمین شناسی و به مراتب بالا تر توصیه می شود . ( به خصوص کسانی که در دوره ی ارائه ی تز به سر می برند . ) mrgreen

rolleyes دانلود ویدیو پیام فرا زمینی ها . draw


 ادامه …