135 - پرسش چها گزینه ای از علوم زمین .
135 - کدام عبارت به تفکرات ویلیام اسمیت ، نزدیک تر است ؟ ( سراسری - خارج از کشور 1389 ) ( ص 88 علوم زمین )

1 ) در یک سری از طبقات رسوبی که بدون تغییر مانده باشند ، لایه های زیرین ، قدیمی تر از لایه های فوقانی اند .

2 )تقدم و تأخر و هم زمانی لایه های رسوبی دو قاره ی مختلف را می توان با استفاده از فسیل های موجود در آن ها تشخیص داد . mr-green

3 ) لایه های رسوبی به طور افقی ته نشین می شوند و خارج شدن آن ها از حالت افقی نشانه ی وارد شدن نیرو به آن ها است .

4 ) فسیل های یکسان بر روی دو قاره ی مجاور هم ، نشانه ی این است که این دو قاره در گذشته های دور به هم متصل بوده اند .
134 - پرسش چهار گزینه ای از علوم زمین .
- کدام یک از گزینه های زیر برای فسیل شدن مناسب تر است ؟ ( آزاد - 1375 ) ( فصل هفتم علوم زمین - شواهدی در سنگ ها )

1 ) استخوان مهره داران و خزندگان .

2 ) سم و ناخن پستان داران .

3 ) فلس ماهی های دارای مینا . mrgreen

4 ) صدف آهکی نرم تنان .

مینا چیست ؟ مینا ماده ای بسیار سخت و مقاوم بوده که میلیون ها سال بدون تغییر باقی می ماند .