19 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی هوا شناسی ( رشته ی ناو بری )

22 خرداد

19 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی هوا شناسی ( رشته ی ناو بری )


تاریخ ویرایش : 22 خرداد 1397 .


شماره ویرایش : 2 / 0 .


تعداد صفحات : 16 عدد .


ویرایش بعدی : دارد .


نوع : به صورت سوال و جواب .


تهیه و تنظیم : رضا علیاری .


http://s8.picofile.com/file/8329025750/havashaenasi.pdf.html


19 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی هوا شناسی ( رشته ی ناو بری )

18 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست پیش دانش گاهی .

21 خرداد

18 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست پیش دانش گاهی .


شامل : سوال های مهم نهایی زیست پیش + خرداد 1397 .


ویرایش : 1 / 1 . ( ویرایش کلی و جدید )


ویرایش بعدی : دارد .


نوع : به صورت سوال و جواب .


تعداد صفحات : 30 عدد .


تهییه و تنظیم : رضا علیاری .


http://s9.picofile.com/file/8328923200/zist_pish_exam.pdf.html


18 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی زیست پیش دانش گاهی .

17 - دانلود جزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم .

19 خرداد

17 - دانلود جزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم .


شامل : پرسش های چهار گزینه ای تألیفی ، نمونه سوال های تألیفی از کتاب زمین شناسی یازدهم . + نکته های فرا درسی . + آزمون های برگزار شده ی کانون و گزینه ی 2 . + نکته های کاربردی فرا درسی .


ویرایش : 4 / 2 .


ویرایش بعدی : دارد .


تاریخ به روز آوری : 19 خرداد 1397 .


تهیه و تنظیم : رضا علیاری .


تعداد صفحات : 100 عدد .


http://s8.picofile.com/file/8328762600/11.pdf.html17 - دانلود جزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم .

16 - تست زمین شناسی ( 6 )

19 خرداد

16 - در نفوذ پذیری سنگ ، ........... فضا های خالی نقش مهم تری دارد . ( سراسری + سوال امتحانی دانشگاهی )


1 ) ارتباط 


2 ) اندازه


3 ) تعداد


4 ) شکل

2 - تست زمین شناسی ( 1 )

( تعداد کل: 26 )
<<    1       2    3       4       5    ...       7    >>