19 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی هوا شناسی ( رشته ی ناو بری )

22 خرداد

19 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی هوا شناسی ( رشته ی ناو بری )


تاریخ ویرایش : 22 خرداد 1397 .


شماره ویرایش : 2 / 0 .


تعداد صفحات : 16 عدد .


ویرایش بعدی : دارد .


نوع : به صورت سوال و جواب .


تهیه و تنظیم : رضا علیاری .


http://s8.picofile.com/file/8329025750/havashaenasi.pdf.html


19 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی هوا شناسی ( رشته ی ناو بری )

9 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی اکتشاف معدن ( رشته ی معدن )

19 خرداد

9 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی اکتشاف معدن ( رشته ی معدن ) ( سال سوم )


تاریخ ویرایش : 17 خرداد 1397 . ( به همراه سوال های امتحان نهایی خرداد 1397 )


شماره ویرایش : 2 / 0 .


تعداد صفحات : 24 عدد .


نوع : به صورت سوال و جواب .


تهیه و تنظیم : رضا علیاری .


http://s9.picofile.com/file/8328727242/ekteshaf_madan.pdf.html


9 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی اکتشاف معدن ( رشته ی معدن )